top of page

Zware metalen #1: Kwik

Bijgewerkt op: 7 aug. 2019

In deze eerste blog van www.trs-detox.nl behandelen we het zware metaal kwik; Wat is kwik? Hoe komt het in ons lichaam terecht? Wat is de invloed van kwik op onze gezondheid? Wat kun je doen om veilig van kwik te detoxen? Uitgebreid antwoord en advies:


Kwik is een uiterst giftig zwaar metaal. Kwik en de meeste kwikverbindingen in het lichaam verstoren onder andere het zenuwstelsel, beschadigen de hersenen, het DNA en beïnvloed de vruchtbaarheid. Veelvoorkomende aandoeningen die in verband worden gebracht met kwikvergiftiging zijn: candida, maagstoornissen, nierschade, allergische reacties zoals: huiduitslag, depressie, hormonale klachten, persoonlijkheidsveranderingen, kanker en suikerziekte. Een volledige lijst vind je verderop in dit artikel.


Bronnen van kwik


Kwik in voedsel en het milieu

Kwik wordt hoofdzakelijk gewonnen uit ertsen en is het enige metaal dat vloeibaar is bij kamertemperatuur. De concentraties kwik in het milieu zijn door menselijke activiteiten door de jaren heen toegenomen. Emissies vinden plaats naar de lucht via industrieën zoals kolencentrales, aardgas- en goudwinning, zeescheepvaart, metaalindustrie, afvalverwerking en geo-engineering. Uiteindelijk komt kwik terecht in het oppervlaktewater en vooral in de bodem. Als kwik eenmaal het oppervlaktewater of de bodem heeft bereikt, kunnen micro-organismen het omzetten in het zeer schadelijke methylkwik. Dit kan vervolgens snel geabsorbeerd worden door de meeste organismen. Kwik komt in de natuur voor in de vorm van metaal (vloeibaar of damp), kwikzout (anorganisch) of organische kwikverbindingen. Kwik komt van zichzelf niet voor in voedsel. Het kan wel in voedsel terecht komen, omdat het zich via kleinere organismen door de voedselketen verspreidt. Vis is de grootste bron van kwik in vers voedsel. De concentratie kwik is in vis meestal hoger dan de concentratie kwik van het water waar de vis in zwemt. Dit wijst erop dat kwik zich ophoopt in het lichaam van vissen. Vooral tonijn bevat respectievelijk veel kwik. Witvis en haring al driekwart minder. Kwik in zalm, garnalen en sardines is minimaal. Ook veeproducten kunnen aanzienlijke hoeveelheden kwik bevatten. Kwik komt meestal niet voor in planten, maar wanneer er kwik bevattende bestrijdingsmiddelen gebruikt zijn, kan kwik via groenten en andere gewassen het menselijk lichaam binnenkomen. In veel westerse landen zijn kwikhoudende bestrijdingsmiddelen al jaren niet meer toegestaan.Kwik hoopt zich op in vis. Met name tonijn.


Kwik in glucose-fructosestroop HFCS

Glucose-fructosestroop op basis van maïsstroop, ook wel HFCS (High Fructose Corn Syrup) genoemd, is een veelvoorkomende zoetstof die wordt gebruikt in allerlei voedingsmiddelen van frisdranken tot ‘gezonde’ tussendoortjes. Pas relatief kort geleden is ontdekt dat deze zoetstof veelal grote hoeveelheden kwik blijkt te bevatten dat onbedoeld tijdens het productieproces wordt toegevoegd. De oorzaak hiervan ligt in het gebruik van natronloog in het productieproces. Natronloog wordt op zijn beurt weer geproduceerd met behulp van kwik. Hoewel er voor de productie van HFCS ook kwikvrije oplossingen zijn blijkt uit onderzoek dat in Amerika de helft van de fabrikanten nog natronloog gebruikt. Tegenwoordig zit glucose-fructosestroop, veruit het meest in Amerika maar ook steeds meer in Europa, in vrijwel alle bewerkte voedingsmiddelen, van Coca Cola, Pepsi, ontbijtkoek, Cornflakes en andere ontbijtproducten van Kellog’s tot ijs van Ben & Jerry’s, groentesoep van Campbell, bewerkt brood en gebak, Ocean Spray Cranberry sap en heel veel andere producten. Uit onderzoek blijkt zeker 30% van deze producten hierdoor vervuild is met kwik. HFCS geeft in tegenstelling tot suiker nauwelijks het signaal af aan het lichaam van verzadiging. Hierdoor blijf je eten. Critici zien een direct verband tussen consumptie van HFCS en toename van overgewicht, diabetes, ADHD en andere gedragsproblemen bij kinderen. Glucose-fructosestroop wordt zo veel gebruikt, en is zo vervuild met kwik, dat de meeste mensen gemiddeld zo’n 28,5 mcg kwik per dag binnen kunnen krijgen. De gemiddelde Amerikaan krijgt er jaarlijks maar liefst 19 mg van binnen.


Kwik in amalgaamvullingen

Een belangrijke bron van kwik zijn amalgaamvullingen in het gebit. Amalgaam bestaat voor 50 % uit kwik. In

tegenstelling tot wat vroeger werd gedacht, geven amalgaamvullingen in het gebit voortdurend kwikdamp en -ionen af. Zo wordt geschat dat bij een persoon met enkele amalgaamvullingen in de mond minimaal 30, oplopend tot wel 125 mcg kwik per dag vrijkomt. Dit komt neer op een flinke overschrijding van de vastgestelde toelaatbare dagelijkse inname van 13 microgram voor een volwassen mens. Amalgaambehandelingen zijn in Nederland sinds 2018 verboden voor kinderen onder de 15 jaar en voor vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven. Naast kwik bevatten amalgaamvullingen ook tin en zilver en soms zink en/of koper. Deze metalen kunnen de toxische belasting van het lichaam verder verhogen en de toxiciteit van kwik versterken. Hierdoor kunnen amalgaamvullingen in het gebit een grote negatieve invloed op de gezondheid uitoefenen.


Kwik in amalgaamvullingen

Kwik in Vaccins

Tot 2001 werd in de meeste vaccins het conserveermiddel thimerosal gebruikt. Thimerosal bevat ethylkwik. Vaccins met thimerosal bevatten circa 12.5 tot 25 microgram ethylkwik per injectie. Omdat vaccins direct in de bloedbaan worden gespoten, wordt de kwikwerende barrière van het darmslijmvlies overgeslagen. Ethylkwik kan zo ongestoord via de bloedbaan door de rest van het lichaam worden verspreid en daar zijn schadelijke werking uitoefenen. Kinderen en baby's zijn vele malen kwetsbaarder dan volwassenen. Argumenten en data die laten zien dat Ethylkwik relatief snel uit het lichaam verdwijnt en lang niet zo toxisch is als methylkwik worden nog steeds weerlegd. Na 2001 is thimerosal verwijderd uit vaccinaties die in het RVP vallen. Echter is er relatief een toename gekomen aan blootstelling van thimerosal via vaccinaties door de opkomst van de griepprik. 90% van de griepprikken wereldwijd bevat thimerosal. Omdat zwangere vrouwen voor deze prik in aanmerking komen is er na 2001 een grote groep baby's geboren die al via de placenta met kwik in aanraking zijn gekomen.

Kwik in huishoudapparatuur

Metaalkwik wordt in een aantal huishoudelijke producten gebruikt zoals barometers, thermometers, spaar- en TL-lampen. Het kwik in deze apparaten zit meestal klem en kan dan geen schade aan de gezondheid toebrengen. Wanneer een thermometer breekt, kan je echter voor een korte tijd blootgesteld worden aan een hoge dosis kwik dat verdampt. Dit kan schadelijke effecten hebben, zoals beschadiging aan de zenuwen, hersenen en nieren, longirritatie, oogirritatie, huiduitslag, overgeven en diarree.


Thimerosal (kwik) in griepvaccins

Werking en invloed van kwik in het lichaam

Kwik is een enorm reactieve stof. Zo ook in het lichaam. Wanneer je in aanraking komt met kwikdamp wordt dit via de longen voor 85% opgenomen. Na absorptie in de long verdeelt het kwik zich verder over het lichaam, met als belangrijkste doelorganen de nieren, hersenen, lever, milt, longen en ogen. Door bacteriën in de darmen kan anorganische kwik oxideren en omgezet worden in uiterst toxische kwikzouten. Kwik reageert in het lichaam met kritische enzymen en eiwitten en verstoort hiermee direct het zenuwstelsel, imuunsysteem, en de hormoonhuishouding.


In de nieren wordt kwik gebonden aan eiwitten. Bij langdurige kwikbelasting kan de capaciteit van deze eiwitten overschreden worden waardoor kwik schade kan aanrichten in de nieren. Kwik zou een halfwaardetijd hebben van enkele weken. Uit recentelijk onderzoek blijkt echter dat het aannemelijker is dat kwik in de hersenen een halfwaardetijd heeft van vele jaren.


Kwik in combinatie met andere toxische stoffen kan de verwoestende werking van kwik vergroten. In de hersenen is het fluoride dat de deur open zet voor kwik. Het concentreert zich daar in grote mate op de hypofyse en ons derde oog, de pijnappelklier. Als gevolg worden in de pijnappelklier fosfaat-kristallen geproduceerd die verkalking bewerkstelligen. Wanneer je je meer verdiept in de werking van de pijnappelklier, begrijp je hoe belangrijk het is om dit proces tegen te gaan.


Er lijkt geen einde te komen aan de invloed van kwik in het lichaam. Meer een meer verstoringen in het lichaam wijzen in de richting van zware metalen zoals kwik. De lijst met klachten die via onderzoek in verband worden gebracht worden met de dag langer. Een volledig overzicht bestaat niet. We hebben een poging gedaan en realiseren ons dat de lijsten niet compleet zijn. Hieronder

- Bekende chemische reacties in het lichaam onder invloed van kwik en

- Klachten en aandoeningen die direct in verband staan met de punten uit lijst 1.Directe effecten van Kwik op het lichaam:

1. Kwik veroorzaakt mutaties in de darmflora (goede bacteriën). Deze gemuteerde bacteriën eten de darmwand op wat leidt tot het Prikkelbare Darm Syndroom (PDS) en uiteindelijk allergieën.

2. Kwik bindt zich aan tubuline en actine, die delen van zenuwcellen vormen. Dit veroorzaakt op zijn beurt dat de cellen snel verslechteren, waardoor de zenuwcel kappot gaat en Alzheimer-achtige klachten ontstaan.

3.Kwik blokkeert het lichaam van het gebruik van magnesium. Dit leidt tot allerlei gezondheidsproblemen waaronder lage energie, strakke spieren, spierkrampen, obstipatie en andere symptomen.

4.Calcium wordt door kwik verhoogd omdat kwik magnesium verplaatst dat nodig is voor calciumgebruik. Wanneer dit gebeurt krijgen sommige mensen constipatie, terwijl anderen diarree krijgen. Dit veroorzaakt ook spiertrekkingen, krampen en andere symptomen waarvan bekend is dat ze geassocieerd zijn met laag calcium en magnesium. Op de lange termijn kan dit leiden tot osteoporose en artritis. Andere symptomen zijn migraine, frequente krampen en pijnlijke gewrichten en spieren.

5.Kwik heeft grote negatief effecten op het immuunsysteem wat kan leiden tot candida (gist) en een algemeen vaak ziek zijn.

6.Kwik beïnvloedt de productie van hormonen en veroorzaakt verschillende emotionele problemen bij zowel mannen als vrouwen. Het verplaatst zich naar verschillende organen waaronder het zwavelrijke brein en verandert de chemie en het gedrag van de hersenen bij kinderen en volwassenen.

7.Kwik verstoort de werking van vitamine C en veroorzaakt tal van problemen, van zwakke botten tot gewrichtsproblemen, tot problemen met de bloedsomloop en frequente blauwe plekken. Dit kan zelfs leiden tot spataderen en andere gezondheidsproblemen waarvan bekend is dat ze geassocieerd zijn met chronische lage vitamine C-waarden.

8.Kwik verstoort de productie van spijsverteringsenzym, veroorzaakt brandend maagzuur, gas, opgeblazen gevoel en andere problemen met de spijsvertering.

9.Kwik verstoort het slaapritme waardoor sommige mensen hun slaap verliezen of moeite hebben om in slaap te vallen terwijl andere mensen "nachtbrakers" worden.

10. Kwik tast de zwavelverbinding aan, verstoort de insulineproductie en het metabolisme en veroorzaakt bij sommige mensen hypoglykemie, bij anderen diabetes.

11. Kwik verhindert de omzetting van T4-schildklierhormoon in T3 dat lage energie, "hersenmist", depressie en talrijke symptomen veroorzaakt waarvan bekend is dat deze geassocieerd zijn met een lage T3. Ziekenhuizen testen meestal alleen T4-niveaus en negeren volledig T3-niveaus. Dit veroorzaakt talloze valse "You're OKs" wanneer er ernstige problemen met T3-niveaus bestaan.

12.Kwik bindt zich extreem aan zwavel. Van invloedrijke aminozuren als cysteïne bevatten zwavelverbindingen bedoeld voor proteïnen. Kwik onderbreekt verschillende fases van het proteïne metabolisme wat op zijn beurt enorm veel chemische proces in het lichaam negatief beïnvloed.

13. Kwik bindt zich met jodium waarna het nutteloos wordt. Het veroorzaakt hiermee uithongering van de schildklier en een lage schildklierfunctie. Symptomen kunnen een lage energie, "hersenmist", depressie en gewichtstoename zijn.

14. Kwik bindt zich met selenium waardoor seleniumtekort optreedt, dit heeft veel slopende effecten op het lichaam, waaronder een verzwakt hart en afbraak van kraakbeen.

15. Kwik verstoort de methylering van B-12, waardoor homocysteïne toeneemt wat op zijn beurt weer leidt tot hoge cholesterol, hartaanvallen en tal van andere hartgerelateerde problemen.

16.Kwik verhoogt de DHT-waarden (dihydrotestosteron), wat leidt tot een vette huid en kaalheid. Het kan ook leiden tot overmatig gezichtshaar op de vrouw en toegenomen gespierdheid bij mannen en vrouwen.

17. Kwik veroorzaakt celmutaties die tot kanker en moedervlekken kunnen leiden. Wanneer u iemand ziet met talloze moedervlekken of "huidmarkeringen" rond de lymfedrainagezones (nek, oksels of binnenkant van de dijen), zullen ze waarschijnlijk in stadium 3 kwikvergiftiging zijn.

18. Kwik concentreert zich in lichaamsweefsels. Conventionele ziekenhuistesten zijn nutteloos om het te detecteren. In feite zullen deze tests lage kwikwaarden in haar, bloed en urine vertonen. Je moet speciale markers in het bloed zoeken, zoals verhoogd calcium.


Lijst van gerelateerde aandoeningen


Bekende klachten en aandoeningen die met kwik in verband worden gebracht:

 • Acne - Opportunistische infecties veroorzaakt door algemene immuunsuppressie.

 • Alzheimer- Ziekte van *1

 • Allergieën - Darmwandverslechtering via gemuteerde darmflora

 • Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS)

 • Aneurysma

 • Angst

 • Anorexia nervosa

 • Apathie, Gevoelens van (in het bijzonder met betrekking tot eigendom en persoonlijke zaken)

 • Arteriosclerose*2

 • Astma

 • Attention Deficit Disorder (ADD)

 • Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

 • Autisme*3

 • Auto-immuunziekten (via methionine-mimiek en andere processen)

 • Bijziendheid en verziendheid *4

 • Blauwe plekken (gemakkelijke) (en andere vitamine C-deficiëntieziekten omdat kwik vitamine C verdrijft)

 • Bloed in de urine

 • Bloedneus

 • Borderline persoonlijkheidsstoornis

 • "Brain Fog" Of "Hersenmist"

 • Bruxisme*5 (tandenknarsen)

 • Boulimia

 • Calcium (Bloedwaardes uit balans)

 • Candida

 • Chronische vermoeidheid

 • Colitis ulcerosa

 • Constipatie

 • Crohn - Ziekte van

 • Dementie*6

 • Depressie

 • Duizeligheid (verlies van evenwicht)

 • Dubbelzien

 • Dysbiose (Afwijkende darmflora)

 • Endocriene gerelateerde problemen (Hormoonsysteem)

 • Floaters (vlekken) in de ogen

 • Fibromyalgie

 • Fobieën, Algemeen Fotofobie (gevoeligheid voor licht door zwakke irisreactie)

 • Gastritis

 • Geheugenverlies, korte termijn

 • Gewichtstoename

 • Haaruitval (Balding-Elevated DHT, Stimuleert PGE2)

 • Hartritmestoornis (onregelmatige hartslag)

 • Hartziekte (zie arteriële sclerose)

 • Hoge cholesterol

 • Hoofdpijn

 • Hypoglykemie

 • Hyperglycemia

 • Hyperacusis (gevoeligheid voor bepaalde geluiden)

 • Hypothyreoïdie (Langzame schildklier)

 • Immuunsuppressie (zwak immuunsysteem leidt tot frequente algemene ziekte of talrijke opportunistische infecties)

 • Ischias

 • Jodiumtekort

 • Jeugdreuma

 • Kalende huid (haaruitval) *7

 • Kanker

 • Kwijlen, overmatig

 • Leerproblemen

 • Lekkende Darm Syndroom

 • Lupus erythematosus

 • Magnesium, tekort

 • Manische depressieve stoornis

 • Misselijkheid en overgeven

 • Moedervlekken -vorming van (vooral op de nek, oksels, binnenkant van de dijen en voeten)

 • Multiple Chemical Sensitivity (MCS)

 • Multiple sclerose

 • Myasthenia Gravis

 • Obsessief-compulsieve stoornis (OCD)

 • Paniekaanvallen

 • Parkinson - Ziekte van

 • Prikkelbare darmsyndroom

 • Reflux - veroorzaakt door verminderde productie van spijsverteringsvloeistoffen.

 • Reumatoïde artritis

 • Slapeloosheid

 • Slaapproblemen

 • Slaapritme -Verstoring van Spondylitis ankylopoetica (Ziekte van Bechterew)

 • Spraakstoornissen Schizofrenie Spectrumstoornissen

 • Selenium-tekort

 • Spermaschade

 • Spider naevus

 • Tandvlees (ontstoken/gevoelig)

 • Tinnitus (Piep in de oren)

 • Uitbarstingen van woede

 • Verhoogde homocysteïne (verhoogt het risico op hartaandoeningen)

 • Vergrote prostaat (verhoogde DHT)

 • Verziendheid (zie Bijziendheid)

 • Verlegenheid

 • Vette huid (verhoogde DHT)

 • Vitamine C-tekort

 • Winderigheid (gas)

 • Witte aanslag op de tong

 • Zelfrespect, gebrek aan

 • Zelfmoordgedachten

 • Zinktekort

 • ...en nog veel meer.


Detoxen van kwik


Wat kun je doen tegen kwik in het lichaam? Wanneer je kwik in je lichaam hebt, en ieder persoon heeft dat, is het van belang om hier op een veilige manier van te detoxen. Het lichaam kan kwik deels zelfstandig afvoeren maar op kritieke plekken in het lichaam zoals de hersenen is het nagenoeg onmogelijk. Om het lichaam effectief te ontdoen van kwik zul je actief moeten detoxen. Er zijn een aantal methodes en supplementen die gebruikt worden voor het ontgiften van zware metalen; zeoliet is hiervan het meest populair. Zeoliet is een mineraal wat de eigenschap heeft zich te binden aan zware metalen en andere toxines.Coseva Advanced TRS spray is veruit de veiligste en meest effectiefste zeoliet op de markt. Advanced TRS is een lab-ontwikkeld zeoliet (clinoptiloliet), dat de grote heeft van 0,9 nanometer en is opgelost in water. Advanced TRS is zo klein dat een enkel molecuul zich bevindt in een los watermolecuul. Het passeert hierdoor, in tegenstelling tot zeoliet in poedervorm, moedeloos de bloed-hersenbarière. Advanced TRS is veilig omdat het 100% puur clinoptiloliet en water is. Zeoliet in poedervorm moet daarentegen eerst door een grondig proces om van vervuilde metalen gereinigd te worden. Dit lukt nooit 100%. Daarnaast werkt TRS zo dat het kwik inkapselt en hiermee neutraal maakt. Vervolgens verlaat TRS het lichaam binnen 6 tot 8 uur zonder de nieren of andere organen te belasten. In vergelijking met chelatietherapiën is het gebruik van Advanced TRS zacht van aard.


Klik hier voor meer info 

Meer van www.TRS-Detox.nl:


Lid worden van de Nederlandse TRS Community op Facebook


Like onze pagina op Facebook.


Aanmelden Nieuwsbrief


 

*1 (Zie Beating Alzheimer) Citaat uit boekrecensie: "Hij liet het kwik verwijderen en er veranderde niets, maar enige tijd later, toen zijn tandvlees geröntgend werd, werd een klein stukje kwik gevonden in het tandvlees Hij had een operatie om dit minuscule stukje kwik te verwijderen en op het moment van verwijdering kreeg hij volledige helderheid. "


*2 Kwik activeert een enzym genaamd fosfolipase D (PLD) in cellen die de wanden van bloedvaten (endotheelcellen) bekleden. Deze activering veroorzaakt de afgifte van fosfatidinezuur dat de cellen beschadigt. Deze beschadigde cellen accumuleren vervolgens op cholesterol gebaseerde plaque die leidt tot arteriële sclerose. Kuopio Ischemic Heart Disease Risk Factor (KIHD) -studie: 2.005 mannen (leeftijd 42 tot 60 jaar) zonder hartziekte zijn onderverdeeld in vier groepen op basis van haarkwikgehalte en werden gemiddeld 12 jaar gevolgd. Degenen in de bovenste 25 procent voor haarkwik hadden een 60% verhoogd risico op overlijden door HVZ. Diezelfde mannen hadden een 70% verhoogd risico op coronaire hartziekten.


*3 Er is een zeer sterk medisch bewijs dat autisme linkt aan kwik; zie lezing door Dr. David Ayoub


*4 Kwik verandert de schildklierfunctie waardoor de interoculaire vloeistofdruk van het oog verandert, wat resulteert in een gewijzigde oogbrandpuntsafstand die resulteert in N & F.


*5 Kwik's normale pad is via de nervus trigeminus die al je tanden innerveerd. Het kwik komt binnen en dwaalt naar het trigeminale ganglion. Dit ganglion innerveerd niet alleen de tanden, maar ook verschillende kauwspieren. Het kauwen en tandenknarsen wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door de vergiftiging van het trigeminale ganglion met kwik in de mond. De mond van deze mensen hoeft eenvoudigweg te worden ontgift en het kauwen zal stoppen. "


*6 Er zijn vele verhalen bekend van mensen waarvan de ouders dementie kregen enkele weken nadat ze een kunstgebit kregen. Gezien het feit dat de rode kleur in kunstgebitten vaak wordt gemaakt van cinnaber (kwikerts), is dit logisch. Het blijkt dat de roze kleurstoffen cadmiumsulfaat en kwiksulfaat zijn." Sundowning - Het fenomeen dat optreedt bij mensen met dementie waarbij hun symptomen later op de dag erger worden. Dit komt waarschijnlijk omdat ze hun kunstgebit meestal 's nachts verwijderen en daarom hun kwikblootstelling effectief hebben gestopt door symptomen van ochtendverlaging.


*7 Kwik veroorzaakt haarverlies door middel van 2 bekende mechanismen:

Kwik verhoogt dihydrotestosteron (DHT), wat leidt tot haarverlies en kalende werking. Kwik verhoogt de PGE2 (prostaglandine E2) niveaus die leiden tot haaruitval en kalende werking. Zoals reguliere media schrijven over de relatie tussen PGE2 en haarverlies. Ze laten echter de kritieke relatie tussen kwik en PGE2 achterwege.

 

Bronnen:

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609300021.pdf Kwik Rapport RIVM 2011

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609100004.pdf Emissies en verspreiding van zware metalen RIVM 2010 https://www.lenntech.nl/periodiek/elementen/hg.htm Kwik basics https://www.youtube.com/watch?v=kMBnPQQO0E8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3mhCvqMbem7OttiC-tp0NPkwVIln6YAkAkzGtMLVcmr3Yhlp3ZZ8jLFEY Ethyl vc Methyl Mercury

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24368178 Halfwaarde kwik in de hersenen jaren http://orbisvitae.com/ubbthreads/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=45573#Post45573 Alles over kwik

http://mercurytalk.com/articles/What-Mercury-Does-To-You.html#.XSjx0pMza3J Alles over kwik

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2637263/ HFCS

https://www.fitplein.nl/high-fructose-corn-syrup-hfcs-het-ziekmakende-zoet/ HFCS 

Disclaimer:

Het product Advanced TRS is geen geneesmiddel. Raadpleeg altijd eerst uw huisarts of specialist.

Bronnen van kwik
Detoxen van kwik
uitleg
bottom of page