Vrijwaring

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.trs-detox.com , zoals deze beschikbaar is gesteld door Daily Detox BV. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder schriftelijke toestemming van Daily Detox BV is het niet toegestaan ​​tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website haar te gebruiken. Het intellectueel eigendom draagt ​​bij aan Daily Detox BV.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, kunnen wij streven naar een zo zorgvuldige mogelijke weergave van de oorzaak en de alternatieve prijzen. Fouten die daardoor ontstaan ​​en herkenbaar zijn als programmeer- en typefouten, vormen nooit een aanleiding om een ​​contract dan wel overeenkomst met Daily Detox BV te mogen claimen of te accepterenlen.

​Daily Detox BV vervolgd naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze informatie van de inhoud van deze website onvolledig en of geverifieerd zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid accepteren.

​De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en van spraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder eerdere mededeling. Daily Detox BV beslist geen aansprakelijkheid voor enige informatie die wij via hyperlinks vermelden.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.trs-detox.com op deze pagina.