Privacyverklaring

Daily Detox BV, gevestigd aan Weserstraat 4, 8226MS Lelystad Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Daily Detox B.V
Weserstraat 4,
8226MS Lelystad
Nederland
+31644028104

JWM ten Doeschot is de Functionaris Gegevensbescherming van Daily Detox BV

Hij/zij is te bereiken via joerik@trs-detox.com

"mailto:joerik@trs-detox.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Daily Detox BV verwerkt uw persoonsgegevens mede doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Beginnen vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam - Adresgegevens
- Telefoonnummer
- Emailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief hebt verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch - Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders aan om ook betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@trs-detox.com , en verwijder wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Daily Detox BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- U kunt bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U de mogelijkheid om een ​​account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde beslissing

Daily Detox BV neemt de verantwoordelijkheid op zich op basis van gedetailleerde verwerkingen van zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om beslissingen die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Daily Detox BV) tussen zit. Daily Detox BV gebruikte de volgende computerprogramma's van -systemen: wix.com

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Daily Detox BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te bereiken waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij behouden de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 2 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Daily Detox BV verkoopt uw ​​gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een universele uitkomst. Met de verwerking van uw gegevens in onze opdracht sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en betrouwbaarheid van uw gegevens. Daily Detox BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of verborgen technieken, die wij gebruiken

Daily Detox BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Daily Detox BV gebruikte cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen kunnen worden aangepast. Deze cookies kunnen ook worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte inhoud en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn mogelijke vermoedens en/of de sociale media-bedrijven. aanvankelijk een overzicht: [ Bijvoorbeeld: Cookie: Google Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens ontvangen, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te zien, te vernietigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Daily Detox BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u kunnen leveren in een computerbestand naar u van een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@trs-detox.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onder het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Daily Detox BV zal u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Daily Detox BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er misbruik van is gemaakt, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@trs-detox.com